Khám, Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí Cho Hơn 300 Khách Hàng Bảo

Hơn 300 khách hàng của Bảo Việt nhân thọ Hà Tĩnh vừa được các y, bác sỹ Trung ương thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Khám, Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí Cho Hơn 300 Khách Hàng Bảo Khám, Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí Cho Hơn 300 Khách Hàng BảoKhám, Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí Cho Hơn 300 Khách Hàng Bảo

Khám, Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí Cho Hơn 300 Khách Hàng Bảo Khám, Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí Cho Hơn 300 Khách Hàng BảoKhám, Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí Cho Hơn 300 Khách Hàng Bảo

Thông tin liên hệ

Thống kê truy cập

© Copyright 2019 Designed by 3sdental.vn

image
cart 0 zalo
phone